05/13 

Kredito unijos „Prienų taupa“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 27 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.