03/12 

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2020  m. balandžio 10 d. 10 val. kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose, šaukiamas kredito unijos “Prienų taupa”, buveinės adresas Vytauto g. 1A-3, Prienai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos „Prienų taupa“ naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, 8686 00456, el.paštas kupt@lku.lt.

2020  m. balandžio 10 d. 10 val. neįvykus kredito unijos „Prienų taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2020  m. balandžio 17 d. 12 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje, esančioje Vytauto g. 35, Prienai,  šaukiamas kredito unijos “Prienų taupa”, buveinės adresas Vytauto g. 1A-3, Prienai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

 

Kredito unijos „Prienų taupa“ valdyba