04/28 

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2019 m. stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2019 m. vidaus audito ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2019 m. valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2019 m. paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nutarta patvirtinti 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, 2019 m. pelną 80893,18 eurų pervesti į privalomąjį rezervą.

  1. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta patvirtinti 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas

Nutarta patvirtinti kredito unijos „Prienų taupa“ naujos redakcijos įstatus.

Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo nutarimų dokumentais gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 1A-3, Prienai.

Administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, el.paštas kupt@lku.lt.