Naujienos

Informuojame  kredito unijos „Prienų taupa“ indėlininkus apie indėlių draudimą.

Gerbiami indėlininkai,

Vadovaujantis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“  tarybos nutarimu, informuojame  kredito unijos „Prienų taupa“ indėlininkus apie indėlių draudimą.

Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti kredito unijoje  „Prienų taupa“ arba www.i-unija.lt/Informacija_indelininkui.htm?i=DFOOQU

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Dėl šio pranešimo Jums, kaip kredito unijos nariui, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.

Atgal