Naujienos

Kredito unijos „Prienų taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KU „Prienų taupa“ 2021 04 09 vykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2020 m. stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2020 m. vidaus audito ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2020 m. valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta 2020 m. paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nutarta patvirtinti 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, 2020 m. pelną 168481,88 eurų pervesti į privalomąjį rezervą.

6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta patvirtinti 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

Administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, el.paštas [email protected].

Atgal