Kelionėje – saugūs ir užtikrinti! 

Dėmesio!

Informuojame, kad nuo 2024 m. birželio 10 d. keisis Kelionių draudimo teikėjas iš ADB „Gejnsidige“ į ERGO Insurance SE. Dėl šios priežasties, nuo nurodytos dienos keisis žemiau lentelėje pateiktos draudimo sąlygos.

Su draudiko ERGO Insurance SE bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti čia.

Apsaugokite save ir savo šeimos narius nuo netikėtų papildomų išlaidų, kurios aptemdytų Jūsų atostogas. Kortelės „MasterCard Standard“ turėtojas kelionėje gali jaustis saugiai ir užtikrintai, nes Kelionių draudimas galioja ne tik jam, bet ir kartu su juo keliaujantiems šeimos nariams!

  • „MarterCard Standard“ kortelės Kelionių draudimas galioja jos turėtojui ir kartu keliaujantiems šeimos nariams: vaikams, įvaikiams ir globotiniams iki 18 metų, sutuoktiniui, sugyventiniui arba asmeniui, bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos ir siejamam bendro ūkio ne mažiau kaip vienerius metus.
  • Medicininių išlaidų ir kelionės atšaukimo atvejais draudimo apsauga galioja, kai apdraustojo amžius yra iki 75 metų amžiaus imtinai. 
  • Draudimo galiojimo teritorija – Europos (išskyrus Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą), Azijos, Afrikos valstybės.
  • Draudimo bendrovė – ADB „Gjensidige“.

Papildoma informacija apie draudimą:

Kelionių draudimo taisyklės

Kelionių draudimo specialiųjų sąlygų aprašas

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Draudžiamos rizikosLimito suma, Eur
Medicininių išlaidų draudimas*
(Limitas galioja iki sutarties pabaigos visiems įvykiams ir visiems apdraustiesiems. Draudimo suma neatsistatanti)
100 000
Būtinoji odontologinė pagalba200
Skubios medicininės pagalbos nėštumo ar gimdymo komplikacijos atveju (t.y. viena gydytojo konsultacija ir su tuo susijęs transportavimas iki ligoninės)200
Limitas lydinčio asmens pragyvenimui viešbutyje Užsienyje (ne ilgiau kaip už 5 kalendorines dienas) už vieną parą100
Apdraustojo repatriacija kai Apdraustojo mirtis įvyksta geografinėje Europoje10 000
Apdraustojo repatriacija kai Apdraustojo mirtis įvyksta ne geografinėje Europoje15 000
Limitas telefoniniams pokalbiams Užsienyje (vienos kelionės metu), jeigu Apdraustasis yra gydomas stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje20
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
(Limitas galioja iki sutarties pabaigos visiems įvykiams ir visiems apdraustiesiems. Draudimo suma neatsistatanti).
6000
Limitai Traumų ir Neįgalumo atvejaisNurodyta Taisyklių priede Nr. 1
Asmens civilinės atsakomybės draudimas
(Limitas galioja iki sutarties pabaigos visiems įvykiams ir visiems apdraustiesiems. Draudimo suma neatsistatanti).
50 000
(išskaita 60 EUR)

* Medicininių išlaidų sub-limitų draudimo sumos galioja kiekvienai kelionei ir yra atsistatančios, neviršijant bendros draudimo sumos.

Pastaba: esant stacionarinio gydymo poreikiui, nedelsiant (per 24 val.) turi būti pranešama medicinos asistavimo partneriui UAB „OPS LT“ tel. +370 5 203 4440 arba „Gjensidige“ skambučių centrui tel. 1626 (skambinant iš užsienio – +370 5 272 1626).

Kitais atvejais, apie įvykį galima pranešti grįžus iš kelionės, bet ne vėliau kaip per 30 dienų.

Apie įvykį pranešti galima šiais būdais: