Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2021 m. balandžio 2 d. 10 val. adresu  Vytauto g. 1A-3, Prienai, šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“  eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome kredito unijos „Prienų taupa“ narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 1A-3, Prienai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04-01 17 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, 8686 00456, el.paštas kupt@lku.lt.

Kredito unijos „Prienų taupa“ valdyba

Atgal