Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2021  m. balandžio 09 d. 10 val. kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose, šaukiamas kredito unijos “Prienų taupa”, buveinės adresas Vytauto g. 1A-3, Prienai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Dėl paskelbto karantino kviečiame naudotis išankstinio balsavimo biuleteniais. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos Prienų taupa patalpose adresu Vytauto g.1a-3 Prienuose . Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04 08 17 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, 8686 00456, el.paštas [email protected].

Kredito unijos „Prienų taupa“ valdyba

Atgal