Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2024  m. balandžio 11 d. 10 val. neįvykus kredito unijos „Prienų taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2024 m. balandžio 18 d. 11 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje, esančioje Vytauto g. 35, Prienai, šaukiamas kredito unijos “Prienų taupa”, buveinės adresas Vytauto g. 1A-3, Prienai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl narių, neatitinkančių narystės kriterijų, šalinimo iš kredito unijos.
  7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir
    mažinimo tvarką.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Rekomenduojame balsuoti raštu iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 1A-3, Prienai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją iki 2024-04-18 10 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. +370 319 52833, el.paštas [email protected].

Atgal