Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2022  m. balandžio 14 d. 10 val. neįvykus kredito unijos „Prienų taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2022 m. balandžio 21 d. 11 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje, esančioje Vytauto g. 35, Prienai  šaukiamas kredito unijos “Prienų taupa”, buveinės adresas Vytauto g. 1A-3, Prienai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 11. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir
  mažinimo tvarką.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Dėl šalyje esančios sudėtingos situacijos dėl Covid-19 ligos, rekomenduojame balsuoti raštu iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 1A-3, Prienai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją iki 2022-04-21 10 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, 8686 00456, el.paštas [email protected].

Atgal