Naujienos

Kredito unijos „Prienų taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KU „Prienų taupa“ 2022 04 21 vykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai

1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

5. Patvirtintas 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nutarta 2021 m. pelną pervesti į privalomąjį rezervą.

6. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

7. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.

8. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas

9. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

10. Patvirtinti kredito unijos „Prienų taupa“ naujos redakcijos įstatai.

11.Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir
mažinimo tvarką.

Administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, el.paštas [email protected].

Atgal