Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2024 m. balandžio 11 d. 10 val. adresu  Vytauto g. 1A-3, Prienai, šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“  eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl narių, neatitinkančių narystės kriterijų, šalinimo iš kredito unijos
  7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir
    mažinimo tvarką.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 1A-3, Prienai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją iki 2024-04-11 10 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. balandžio mėn. 18 d. 11 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. +370 319 52833, el.paštas [email protected].

Kredito unijos „Prienų taupa“ valdyba

Atgal