Naujienos

Kredito unijos „Prienų taupa” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KU „Prienų taupa“ 2023 04 20 vykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Patvirtintas 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nutarta 2022 m. pelną pervesti į privalomąjį rezervą.

5. Patvirtinta 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

6. Pašalinti iš kredito unijos registro nariai neatitinkantys narystės kriterijų

7. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir
mažinimo tvarką

Administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, el.paštas [email protected].

Atgal