Naujienos

Šaukiamas Prienų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Prienų taupa“ narių dėmesiui!

2023 m. balandžio 13 d. 10 val. adresu  Vytauto g. 1A-3, Prienai, šaukiamas kredito unijos „Prienų taupa“  eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl narių, neatitinkančių narystės kriterijų, šalinimo iš kredito unijos
  7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimo ir
    mažinimo tvarką.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Prienų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 1A-3, Prienai. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją iki 2023-04-13 10 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g.1A-3, Prienai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. balandžio mėn. 20 d. 11 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą administracijos vadovas Rimantas Slavinskas, tel. 8319 52833, 8686 00456, el.paštas [email protected].

Kredito unijos „Prienų taupa“ valdyba

Atgal